• Kontakt

  Lad os holde kontakten!X

  Smid en kommentar

  Sender din besked, vent venligst...

  Tak for din besked! Vi vinder stærkt tilbage!

  Der opstod et problem med din besked, venligst prøv igen.

  Venligst udfyld alle felter inden du sender din besked

JoGGA : EN TRÆNINGSFILOSOFI

“Du bliver hvad du spiser” – et kendt udsagn med mange betydninger. Det er kroppen, der er i centrum og udsagnet er et udtryk for at din krop bliver som du spiser. Spiser du sundt er kroppen tilsvarende sund og visa versa. Tilmed kan man tillægge udsagnet en anden karakter; “Du bliver som du bevæger dig”. Kroppens fysisk og sundhed tager ikke kun form af de ting vi spiser, men også af måden og hyppigheden hvorved vi bevæger os. Tilmed er det ikke et ukendt fænomen, at man gennem fysisk udfoldelse oplever fornyet energi og glæde. Men kroppen er ikke kun en central enhed for sundhed og energi, den er også center for oplevelser – kropsligt indlejrede oplevelser.

Hvis man kaster sig over emner som fæmonologien af Merleau-Ponty (Husserls, Heidegger), Ole Fogh Kirkeby’s begivenhedsfilosofi eller John Dewey’s Art as Experience vil man erfare, at kroppen per se og den fysiske placering i tid og rum er drivkraften for sansning, opfattelse, indtryk, udtryk og oplevelser. Kroppens sanser går på mange måder forud for vores evne til at begribe begivenheder og dets betydning og nogle oplevelser skabes udelukkende gennem kroppen. Tilmed kan kroppens sanser bane vejen for kreativitet, refleksion og aktion. Kroppen stimuleres af det visuelle, det hørte, smagte, rørte etc. og denne stimulation bliver til mere end blot “råt input”. Den bevæger kroppen, sindet og skaberen i os alle.

Hvad har det med styrketræning at gøre? Kropsvægtstræning kan dyrkes alle steder og naturen er en legeplads, når først man forstår at lade sig inspirere af den og bruge dens mange muligheder. At komme tæt på naturen samtidig med at man styrketræner kroppen har en helt særlig effekt på oplevelsen af begge, den er kropsligt indlejret og kan ikke beskrives – den skal føles. Eksempelvis er det at stå på hænder ved stranden ved solnedgang, kigge ud på havet omvendt og opleve en visualisering af solopgang i stedet, en følelse, der ikke kan beskrives. Eller en simpel ting som at nyde udsigten på toppen af en stejl bakke. Kroppen er “driver” for oplevelser og naturen er en katalysator og ved at placere kroppen forskellige smukke, utænkelig, skøre, sjove, farlige, usete etc. steder, rent fysisk, muliggør oplevelser man ikke kan sætte ord på. Vi har alle en krop som vi fysisk kan “placere” efter evne og ønske, forskellige steder rundt om i verden – naturen, arbejdspladsen, skolen, hjemmet osv. men problemet er, at nutidens samfundsindretning neglicerer effekten af kroppens fysiske placering – og i stigende grad kroppens fysik. Fysisk har vores mekaniske hverdag gjort os immobile og styrkemæssigt svage. Vi går de samme veje, drejer de samme steder, tager den hurtigste vej – og den nemmeste. Vi har således hæmmet vores evne til placere kroppen fysisk krævende steder og således begrænset vores mulige kropsligt indlejrede opleveser.

Hvad gør JoGGA? JoGGA præsenterer træningsøvelser, programmer og leg i naturen på flere niveauer, hvad enten man er nybegynder, øvet eller meget erfaren. Målet er styrke kroppen fysisk og ligeledes gøre den mere mobil og skabe bedre balance, så man både får gode oplevelser med kroppen i udviklingen af nye bevægelsesmønstre samt udvidelse af oplevelsesmuligheder, netop fordi kroppen er blevet stærkere og således kan begå sig nye steder – fysisk. På www.JoGGA.dk kan man finde inspiration til mange fysisk krævende bevægelser, hvor læring af disse, samt følelsen af at gennemføre dem er en sanselidt enestående følelse. Tilmed præsenterer JoGGA “location workouts”, der bruger den berigende natur i Danmark til at lave træningssessioner, der for det første giver nye fysiske udfordringer i miljøer man sjældent bevæger sig i. For det andet bringer det kroppen og sindet ud i den danske natur og ved seværdigheder, der selv uden fysisk leg, er en oplevelse – men kombinationen er magisk. Det kan være 10 strækøvelser på stranden en stille søndag morgen, et væltet træ i marselisskoven, det udendørs træningområde i risskov osv. Alle guides og videoer har det enestående formål at “styretræne danskerne” og gøre dem i stand til at opleve nye steder, fysisk – og således få nye indlejrede opleveser med en stærkere, sundere og mere mobil krop. JoGGA er for alle og alle burde styrke deres krop uanset tilgang!

Kast dig over JoGGA og mærk forandringerne – på kroppen, i sindet og ikke mindst lysten, motivationen og viljen til at holde en sundere livsstil!